Zorgcentrum de Zuilen

klachten - geschillen

Klachtenprocedure

Zorgcentrum de Zuilen doet zijn uiterste best om de client zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het voorkomen dat u niet tevreden bent over onze hulp- zorg- of dienstverlening. Daarvoor hebben wij een klachtenregeling conform de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

Heeft u een klacht bespreek deze met de betrokken zorgverlener en probeer samen een oplossing te vinden. Indien gewenst neemt u contact op met onze klachtenafdeling.

Dit kan telefonisch, e-mail of per post. U kunt ons bereiken op de volgende gegevens:

Telefoon: 06- 23580590

Per post:

Zorgcentrum de Zuilen B.V.
Ambachtsweg 58
3542 DH Utrecht

Per e-mail: info@zorgcentrumdezuilen.nl

Als het probleem niet tot uw tevredenheid kan worden opgelost, dan kunt u zich tot de onafhankelijke klachtencommissie van Zorgcentrum de Zuilen wenden die tevens als vertrouwenspersoon zal optreden.

Klachtenverwerking

Zodra de klacht is ontvangen zal Zorgcentrum de Zuilen de klacht behandelen en contact opnemen met u. Mocht u de klacht nog niet bij Zorgcentrum de zuilen hebben neergelegd, willen wij u adviseren dit eerst te doen.

Bent u het niet eens met de beslissing, dan kunt u beroep doen bij de klachtencommissie en minister van volksgezondheid welzijn en sport erkende geschillencommissie. De geschillencommissie neemt het geschil in behandeling en doet een bindende uitspraak.

Met klachten over de vaststelling van uw inkomen en de inning van de eigen bijdrage kunt u ziek rechtstreeks wenden tot het Centraal Administratiekantoor, Antwoordnummer 1608, 2509 VB Den Haag, telefoonnummer 0800 19 5 (gratis).

Geschillen procedure

Het kan voorkomen dat naar uw mening, uw klacht nog niet is opgelost door Zorgcentrum de Zuilen. Uw klacht is dan ‘een geschil’ geworden.

Zorgaanbieders zijn verplicht aan te sluiten bij een erkende geschilleninstantie. De geschilleninstantie neemt het geschil in behandeling en doet een bindende uitspraak.

U kunt een geschil bij stichting Zorggeschil melden. Een geschil wordt pas in behandeling genomen nadat u de klacht eerst gemeld bij Zorgcentrum de Zuilen en ons de gelegenheid geeft om binnen zes weken (met mogelijke vier weken verlening) met een passende oplossing te komen.

Alleen als de route niet tot een oplossing heeft geleid kunt u het geschil melden bij de geschilleninstantie. Alleen als die niet tot een oplossing heeft geleid kunt u het geschil melden bij de geschilleninstantie.

U kunt een geschil met voldoende uitleg schriftelijk melden aan het bestuur van stichting Zorggeschil via onderstaand adres:

Stichting Zorggeschil
Postbus 132
8430 AC Oosterwolde
085-273 32 19

Stichting Zorggeschil
06 125 830 75

Ambtelijk secretaris Geschilleninstantie Zorggeschil

9.00 tot 17.00 uur (ma t/m vr)

Info@zorggeschil.nl

www.zorggeschil.nl

Thuiszorg

Ouderenzorg

Gehandicaptenzorg

Verpleegzorg

Zorgcentrum de Zuilen
Kwaliteit in Zorg

Het is onze missie om zorg te bieden die gericht is op onze multiculturele maatschappij.

Samen Zorgen

Zorgcentrum de Zuilen en woonzorg

Thuiszorg en meer...

Een visie op de toekomstige zorg

Zorgcentrum de Zuilen

Voor (thuis)zorg op maat

Wij zijn een startende thuiszorg/verpleeghuis  organisatie die zich voornamelijk wil richten op de multiculturele maatschappij omdat wij zien dat hierin een tekort is.

Zorgondersteuning

Met aandacht voor cultuur

Ondersteuning en woonzorg- initiatieven op het gebied van gezondheidzorg, inkomen en huisvesting voor de groeiende groep migrantenouderen. 

Reviews

Cliënten voelen zich aangenamer als zij betrokken zijn bij de woonzorg die gericht is op samenwonen met andere ouderen met dezelfde culturele achtergrond.

Neem vandaag nog contact op

voor meer informatie over onze visie op de toekomst in de zorg.

Zorgcentrum de Zuilen

Kwaliteitszorg van huis uit