Zorgcentrum de Zuilen

cliënten

Clientveiligheid
  • Medicatiebeleid
   • Het beleid is gebaseerd op de veilige principes medicijngebruik. De wijkverpleegkundige legt vast in het zorgplan of u medicijnen gebruikt, welke afspraken er zijn met uw huisarts en apotheek en of u zelf de medicijnen in kunt nemen.
  • Reanimeren
   • De wijkverpleegkundige zal vragen bij de intake wat de wensen zijn van de cliënt. Als de client een duidelijk niet- reanimeren wens heeft en dit ook met de huisarts is besproken en vastgelegd zetten wij dit in het dossier. Er zal dan genoteerd worden dat er niet gereanimeerd mag worden.
  • Vrijheidsbeperkende maatregels
   • Het beleid van zorgcentrum de zuilen is dat wij geen vrijheidsbeperkende maatregelen toepassen in de binnen de zorg. Dat betekent dat onze zorgverleners niet meewerken aan maatregelen die een client beperken in zijn of haar bewegingsvrijheid. U kunt hierbij denken aan bedhekken die omhoog staan terwijl de client niet zelf de hekken naar beneden kan doen of een diepe stoel waaruit de client niet zelf kan opstaan. Ook zullen wij geen zorg verlenen als de cliënt duidelijk laat merken dat hij/zij dit niet wil. Wij volgen hierin de Wet Zorg en Dwang.
  • Mantelzorgondersteuning
   • Uw mantelzorger is een hele belangrijke persoon als het gaat om zelfstandig wonen. Onze wijkverpleegkundigen en casemanagers zullen er dus ook alles aan doen om de mantelzorger te ondersteunen daar waar nodig is. Zorgcentrum de zuilen kan voor u een mantelzorgmakelaar inschakelen of bemiddelen bij een aanvraag voor respijtzorg zodat uw mantelzorger even rust kan nemen.
Clienttevredenheid
 • Zorgcentrum de Zuilen is altijd benieuwd naar de tevredenheid van onze cliënten, zodat we onze zorgcontinu kunnen verbeteren. We streven ernaar om jaarlijks de clienttevredenheid te meten, dit doen wij door evaluatiegesprekken te voeren.
  Zorgcentrum de Zuilen wil de cliënten zo goed mogelijk helpen. Om de kwaliteit van onze zorg te verbeteren, luisteren we goed naar onze patiënten. Om passende zorg te bieden is het erg van belang om in gesprek te blijven. Naast het evalueren en luisteren wordt er ook gebruik gemaakt van het meetinstrument ROM.
 • Rom
  • ROM (Routine outcome measurement) dit instrument geeft inzicht in het effect van de behandeling, dus doet de behandeling wat het doen moet? Ook laat het zien of de kwaliteit van de behandeling aansluit bij de wens van onze patiënten. Dit onderzoek bestaat uit vragenlijsten. Één aan het begin van de zorg en één aan het eind. De hulpverleners bespreekt de lijsten met de cliënt.
 • Continue verbeteren
  • Samen met de cliëntenraad hebben we klantbeloften gemaakt. De klantbeloften laten zien wat je van zorgcentrum de zuilen en de kwaliteit van de hulpverlener mag verwachten. De klantbeloften die toegepast worden zijn:
   • Transparante samenwerking
   • Respectvolle manier van werken
   • Heldere afspraken over de zorg
   • Afspraken over als het misgaat
   • Goede bereikbaarheid
Clientondersteuning
 • De clientondersteuner denkt met de cliënt mee over de zorg die het beste bij de situatie past en goed georganiseerd is. De clientondersteuning is vooral gericht op de versterking van uw positie, zodat u weloverwogen keuzes kunt maken over uw zorg. Een clientondersteuner staat naast u, denkt mee (los van alle partijen) en betrekt waar mogelijk uw sociale netwerk (bijvoorbeeld familie, mantelzorgers en vrijwilligers) bij het zoeken naar oplossingen. De clientondersteuner kent het zorgaanbod in uw buurt.
   • Informatie en advies over het zorg in de regio, verschillende zorgvormen, clientrechten en eventuele wachtlijsten
   • De keuze voor de gewenste zorgaanbieder die het beste past bij uw situatie
   • De invulling van de zorg. U kunt bijvoorbeeld hulp krijgen bij het opstellen van een persoonlijk plan. Hierin legt u vast hoe u uw leven wilt inrichten en wat daarbij voor u de beste zorg is (verblijf in een zorginstelling, een volledig modulair pakket thuis of persoonsgebonden budget).
   • Het zorg- of ondersteuningsplan U kunt hulp krijgen bij het opstellen, evalueren en bijstellen van het zorg- of ondersteuningsplan. Dit zijn afspraken over de invulling van de zorg die u maakt met uw zorgverlener. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat de clientondersteuner u tijdens de bespreking met de zorgverlener bijstaat.
   • Bemiddeling tussen u en uw zorgaanbieder. Wenst u een andere invulling van uw zorgvraag en/ of komt u er samen met de zorgaanbieder niet uit? Ook dan kan een client ondersteuner u helpen.U kunt informatie, advies en ondersteuning krijgen. U kunt contact opnemen met een onafhankelijke client ondersteuner.

    Zie hieronder de contactgegevens van Mensiz Zorgadviseur:

    www.menziszorgkantoor.nl
    E-mail:
    zorgadvies@menzis.nl
    Telefoonnummer Zorgadvies 088 – 222 42 42
    Telefoonnummer PGB WLZ 088 – 222 49 49
    Contactgegevens Zorgbelang
    www.adviespuntzorgbelang.nl
    Telefoonnummer 0900 – 243 81 81
    of
    026 – 202 06 20

Thuiszorg

Ouderenzorg

Gehandicaptenzorg

Verpleegzorg

Zorgcentrum de Zuilen
Kwaliteit in Zorg

Het is onze missie om zorg te bieden die gericht is op onze multiculturele maatschappij.

Samen Zorgen

Zorgcentrum de Zuilen en woonzorg

Thuiszorg en meer...

Een visie op de toekomstige zorg

Zorgcentrum de Zuilen

Voor (thuis)zorg op maat

Wij zijn een startende thuiszorg/verpleeghuis  organisatie die zich voornamelijk wil richten op de multiculturele maatschappij omdat wij zien dat hierin een tekort is.

Zorgondersteuning

Met aandacht voor cultuur

Ondersteuning en woonzorg- initiatieven op het gebied van gezondheidzorg, inkomen en huisvesting voor de groeiende groep migrantenouderen. 

Reviews

Cliënten voelen zich aangenamer als zij betrokken zijn bij de woonzorg die gericht is op samenwonen met andere ouderen met dezelfde culturele achtergrond.

Neem vandaag nog contact op

voor meer informatie over onze visie op de toekomst in de zorg.

Zorgcentrum de Zuilen

Kwaliteitszorg van huis uit